мироглед

мироглед
същ. - възглед, миросъзерцание, идеология, светосхващане, светоглед, схващане, разбиране, мнение
същ. - хоризонт, кръгозор, поглед

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • верую — същ. вяра, вярване, религия, изповедание същ. разбиране, мироглед …   Български синонимен речник

  • възглед — същ. схващане, разбиране, мнение, убеждение, поглед, точка, зрение същ. мироглед, мировозрение, светосхващане, светоглед същ. гледище …   Български синонимен речник

  • идеология — същ. мироглед, светоглед, възглед, разбиране, убеждение, идеи, теория …   Български синонимен речник

  • кръгозор — същ. хоризонт, простор, небосклон, поглед същ. мироглед, светоглед, възглед, светосхващане същ. широта, размах …   Български синонимен речник

  • манталитет — същ. нрав, разбиране, схващане, мироглед, умозрение, мисловност същ. дух, съзнание същ. род, вид, категория, качество …   Български синонимен речник

  • разбиране — същ. схващане, мнение, убеждение, мироглед, концепция, гледище, твърдение, теза, възглед, идеология същ. представа, поглед същ. вникване, чувство същ. възприемане, усещане, долавяне същ. идея, мисъл същ. различаване, разп …   Български синонимен речник

  • светоглед — същ. мироглед, възглед, схващане, разбиране, мнение, поглед …   Български синонимен речник

  • схващане — същ. разбиране, концепция, мисъл, идея, твърдение, гледище, възглед, теза, становище, позиция, мироглед, идеология същ. представа, впечатление, възприятие същ. мнение същ. възприемане, усещане, долавяне същ. убеждение същ …   Български синонимен речник

  • убеденост — същ. убеждение, разбиране, схващане, мнение, идея, мисъл, възглед, мироглед, идеология същ. вяра, увереност, съзнание, осъзнаване, впечатление същ. сигурност, несъмненост …   Български синонимен речник

  • убеждение — същ. убеденост, разбиране, схващане, мнение, идея, мисъл, възглед, мироглед, идеология същ. вяра, увереност, съзнание, осъзнаване, впечатление …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”